AN NINH TRẬT TỰ Xem tất cả

TIN TỨC Xem tất cả

CÔNG AN TRONG LÒNG DÂN Xem tất cả

AN TOÀN GIAO THÔNG Xem tất cả

THÔNG TIN THỦ ĐOẠN TỘI PHẠM Xem tất cả

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Xem tất cả

THẾ GIỚI Xem tất cả

PHONG TRÀO TOÀN DÂN BVANTQ Xem tất cả

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"