TRANG CHỦ CÔNG AN QUẬN HUYỆN

TRA CỨU THÔNG TIN CƠ QUAN CÔNG AN

(0272) 3.888.884


Số Điện Thoại: (0272) 3.888.884

Địa chỉ: 2 KHÓM 2 NGUYỄN HỮU HUÂN - TT.TẦM VU - H.CHÂU THÀNH - LONG AN Xem Bản Đồ

Email: Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Châu Thành

(0272) 3.896.166


Số Điện Thoại: (0272) 3.896.166

Địa chỉ: KHU VỰC CHỢ MỚI TT.CẦN GIUỘC - H.CẦN GIUỘC - LONG AN Xem Bản Đồ

Email: Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Cần Giuộc

(0272) 3.882.952

(0272) 3.867.820


Số Điện Thoại: (0272) 3.867.820

Địa chỉ: ẤP BÌNH HÒA - TT.TÂN TRỤ - H.TÂN TRỤ - LONG AN Xem Bản Đồ

Email: Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Tân Trụ

(0272) 3.865.888


Số Điện Thoại: (0272) 3.865.888

Địa chỉ: TRƯƠNG CÔNG ĐịNH - TT.THỦ THỪA - H.THỦ THỪA - LONG AN Xem Bản Đồ

Email: Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Thủ Thừa

(0272) 3.854.046

(0272) 3.897.626

(0272) 3.858.235

(0272) 3.846.693

(0272) 3.843.458


Số Điện Thoại: (0272) 3.843.458

Địa chỉ: 18 KHÓM 1 ĐƯỌNG 30 THÁNG 4 - TT.MỘC HÓA - H.MỘC HÓA - LONG AN Xem Bản Đồ

Email: Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Mộc Hóa

(0272) 3.848.757

(0272) 3.862.101


Trang 1 / 1
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"