TRANG CHỦ CÔNG AN QUẬN HUYỆN

TRA CỨU THÔNG TIN CƠ QUAN CÔNG AN

(0255) 3.867.826

(0255) 3.863.267

(0255) 3.860.885

(0255) 3.857.244

(0255) 3.861.686

(0255) 3.866.769

(0255) 3.889.607

(0255) 3.864.712

(0255) 3.848.113

02553842743


Số Điện Thoại: 02553842743

Địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi Xem Bản Đồ

Email: conganhuyensontinh@gmail.com Đăng ký tài khoản dùng cho CBCS trực thuộc Huyện Sơn Tịnh

(0255) 3.870.085

(0255) 3.865.226


Trang 1 / 1
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"