TRANG CHỦ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

CÔNG DÂN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Bất kỳ công dân nào khi đăng ký tài khoản sẽ có các quyền lợi sau:

1. Đăng ký thông tin xe mô tô bị mất vào cơ sở dữ liệu chung.

2. Đăng ký nhận thông báo xe ô tô vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (Hiện đang áp dụng đối với xe ô tô vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sẽ triển khai tại TP Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần thơ trong thời gian đến) .

3. Tra cứu thông tin xe mất, xe vi phạm, xe đang tạm giữ tại cơ quan công an.

4. Tố giác thông tin tội phạm.

5. Nhận thông báo thông tin thủ đoạn tội phạm mới.

6. Tra cứu thông tin cơ quan công an trên địa bàn cả nước.

7. Đề xuất, chỉnh sửa thông tin nội dung trên web

8. Sau khi nắm rỏ thông tin về quyền và nghĩa vụ, bạn hãy đăng ký thành viên

CÔNG AN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chỉ có cán bộ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân mới được đăng ký tài khoản tại đây. Khi đăng ký tài khoản sẽ có các quyền lợi sau: Có tất cả 7 quyền lợi như công dân khi đăng ký tài khoản.

1. Được chọn quyền theo dõi thông tin cơ quan đơn vị mình đang công tác, và được xem các dữ liệu trong phạm vi đơn vị quản lý như sau:

2. Số xe mô tô bị mất trên địa bàn.

3. Thông tin tố giác tội phạm

4. Đăng tải dữ liệu xe mô tô trên địa bàn bị mất vào cơ sở dữ liệu chung (dữ liệu này có độ tin cậy cao hơn).

5. Đăng tải dữ liệu xe mô tô đang tạm giữ tại cơ quan vào cơ sở dữ liệu chung

6. Được thay đổi, bổ sung thông tin của đơn vị mình đang công tác

7. Sau khi nắm rỏ thông tin về quyền và nghĩa vụ, bạn hãy đăng ký thành viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"