TRANG CHỦ Tin Tức

Nợ "xấu"!

Ngày đăng: 11:24 26/03/2020

- Ai mà "cù nhầy" vậy Ba Hà Tĩnh?

- Ai mà "cù nhầy" vậy Ba Hà Tĩnh?

Nợ "xấu" tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chủ yếu tập trung ở các đơn vị khai thác đá.

- Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoạt động trên địa bàn quê Ba.

- Nợ khoản gì?

- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Bao nhiêu?

-  35 tỷ đồng. Đây được xem là khoản nợ "xấu" của doanh nghiệp và cũng là khoản nợ khó đòi khiến ngành Thuế Hà Tĩnh hết sức đau đầu.

- Cụ thể như thế nào?

- Hiện nay, có 14 giấy phép khai thác khoáng sản của 12 đơn vị chưa tiến hành khai thác, đến thời điểm này đã hết hiệu lực, còn nợ hơn 18 tỷ đồng; 4 giấy phép của 4 đơn vị đã khai thác nhưng bị thu hồi do không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, còn nợ gần 7 tỷ đồng; 2 giấy phép xin trả lại do không khai thác được, nợ hơn 2 tỷ đồng; 31 giấy phép của 27 đơn vị đã tiến hành khai thác, còn nợ hơn 8 tỷ đồng.

- Nguyên nhân do đâu mà không thu được?

- Là các mỏ chưa tiến hành khai thác do không đền bù, giải phóng mặt bằng được hoặc do không có thị trường tiêu thụ; rồi các mỏ bị thu hồi do đơn vị không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định; các mỏ được doanh nghiệp trả lại giấy phép do không tiến hành khai thác được...

- Trước khoản nợ đó, các doanh nghiệp phản hồi sao?

-  Một số doanh nghiệp đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xin xóa nợ.

- Luật nào cho phép xóa nợ không?

- Không có. Việc xử lý xóa nợ cho các đơn vị theo kiến nghị chưa có trong quy định, hướng dẫn cụ thể của pháp luật hiện hành. Nghị định số 67/2019/NĐ-CP nêu rõ không có quy định về xóa, miễn hoặc giảm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Bề Tui thiết nghĩ, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ngành có liên quan để thống nhất hướng xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ì, chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, sự bình đẳng trong thực thi pháp luật về thuế giữa các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói riêng và người nộp thuế nói chung.

BỀ TUI

Nguồn Báo Công An Đà Nẵng
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"