TRANG CHỦ XE TẠM GIỮ TẠI CƠ QUAN CÔNG AN

Ví dụ: 43C-423.18

43S5-2939

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 6Y078253

Số Máy: 078253

Màu Xe: đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43N1-6567

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 005239

Số Máy: 005239

Màu Xe: xanh

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

54F4-2437

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43C1-010.51

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: ZDCJF10A04F077779

Số Máy: HIJF07E0047343

Màu Xe: đỏ

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43S2-3707

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 020141

Số Máy: 00020141

Màu Xe: xanh

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43H3-1920

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 200475

Số Máy: 601185

Màu Xe: trắng

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

29V4-2006

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43X2-2499

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 61000770

Số Máy: 000736

Màu Xe: đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

36H3-4936

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43H8-5827

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 024305

Số Máy: 24305

Màu Xe: đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43H2-7717

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 29331

Số Máy: 10029331

Màu Xe: đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43X3-8080

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 004328

Số Máy: 234328

Màu Xe: đỏ đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43H8-9329

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 17437

Số Máy: 17437

Màu Xe: đỏ

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43C1-637.43

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: RLHJF5807EY593661

Số Máy: JF58E0479469

Màu Xe: trắng

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43K5-6272

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 6014495

Số Máy: 00045099

Màu Xe: xanh

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43R1-7941

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 107073

Số Máy: 107082

Màu Xe: bạc trắng đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

37H9-2790

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

60T1-0630

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

92N4-7171

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43C1-451.28

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: RP8M45310DV301335

Số Máy: M457M5002378

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

52U4-9028

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

43T2-7140

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Trường Hợp Tạm Giữ: Vi pham giao thong

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe: 2 bánh từ 50-175cm3

Số Khung: 010451

Số Máy: 010454

Màu Xe: đen vàng

Ngày tạm giữ: 13/02/2018

Không rỏ

Loại Xe: AirBlade

Trường Hợp Tạm Giữ: Xe tang vật vụ trộm xe máy

Cơ Quan Tạm Giữ: Đội Cảnh sát Hình sự địa chỉ: Số 216 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Loại Xe: AirBlade

Số Khung: 218423

Số Máy: JF46E4039284

Màu Xe: đen đỏ

Ngày tạm giữ: 31/01/2018

Không rỏ

Loại Xe: AirBlade

Trường Hợp Tạm Giữ: Xe tang vật vụ trộm xe máy

Cơ Quan Tạm Giữ: Đội Cảnh sát Hình sự địa chỉ: Số 216 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Loại Xe: AirBlade

Số Khung: RLHJF4615EY859564

Số Máy: JF46E5539548

Màu Xe: Đen

Ngày tạm giữ: 31/01/2018

43S4-9276

Loại Xe:

Trường Hợp Tạm Giữ: Xe vi phạm

Cơ Quan Tạm Giữ:

Loại Xe:

Số Khung:

Số Máy:

Màu Xe:

Ngày tạm giữ: 31/12/2017

75F4-1528

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: DGF0720655

Số Máy: Không tìm thấy

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K8-6536

Loại Xe: Cup70

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Cup70

Số Khung: C70 - 8300021

Số Máy: C70E - 8300029

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

38F8-2210

Loại Xe: Wave

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Wave

Số Khung: VPDWCH032P 0008748

Số Máy: VFDOR152FMH 00008748

Màu Xe: Xanh

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

51F7-7699

Loại Xe: DH88

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: DH88

Số Khung: DH88XF 551333

Số Máy: DH88XE 5051384

Màu Xe: Đố

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

43K9-8893

Loại Xe: Dream

Trường Hợp Tạm Giữ:

Cơ Quan Tạm Giữ: Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Loại Xe: Dream

Số Khung: DR100*01011498*

Số Máy: LC150FMG*01514559*

Màu Xe: Nâu

Ngày tạm giữ: 01/01/2017

Trang 1 / 4
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Xem tất cả
"Đây là ứng dụng công nghệ thông tin, mục đích làm kênh tương tác hiệu quả giữa lực lượng công an và nhân dân, giúp công dân dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất. Ứng dụng này là công trình nghiên cứu của nhóm cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an yêu công nghệ thực hiện. Ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian đến"